Visio

Asiat pitää tehdä ensisijaisesti siksi että halutaan, ei siksi että pitää. Turvallisuus on asia, joka alkaa ihmisestä ja ymmärtämällä, että yrityksen tärkein pääoma on työntekijät. Turvallisuutta ei  myöskään voida saavuttaa yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä. Turvallisuuden pitää olla lisäksi helppoa, käytännönläheistä. Turvallisuus ei voi missään nimessä olla vain rajatun piirin, esimerkiksi oikeusoppineiden etuoikeus, vaan jokaisen tulee pystyä ymmärtämään lain vaatimukset koulutustaustasta riippumatta. Turvallisuus tehdään kuitenkin viime kädessä aina siellä missä sitä työtäkin tehdään. Ja jotta asiat kehittyvät, on pystyttävä olla erilainen, oppia ja ymmärtää. Joskus on lupa myös epäonnistua. Mutta koskaan asiat eivät selviä kysymyllä ensimmäisenä kuka on syyllinen, vaan ne selviävät kun keskitytään siihen, miten ongelmat ratkaistaan.

Uskon, että jokainen työpaikka voi olla tapaturmaton ja terveellinen. Työpaikat voivat olla alasta riippumatta turvallisia, tapaturmattomia ja lainmukaisia. Työn tekeminen ei saa sisältää pelkoa vahingoittua henkisesti tai fyysisesti. Työ ei myöskään saa sisältää pelkoa joutua syytetyksi rikoksesta. Kenenkään ei tarvitse pelätä mennä töihin eikä kenenkään tarvitse uhrata terveyttään elääkseen. Jokaisen tulisi tietää mitä heiltä odotetaan ja vaaditaan, ja jokainen osaa toimia työssään turvallisesti itselleen luontevalla tavalla.

Jotta jokainen työntekijä ja työnantaja osaisi ja tietäisi kuinka työ tehdään turvallisesti ja terveellisesti, ja myös toimisi niin itselleen rehellisellä tavalla, kirjoitan, kehitän ja opin.

 

 

Kuva Morguefile

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s