Työturvallisuus yksityisellä turva-alalla

Tutkimustarve Yksityisestä turva-alasta ei ole aiemmin tehty tutkimusta työsuojelulainsäädännön näkökulmasta. Yksityistä turva-alaa käsitteleviä työturvallisuusnäkökulmasta laadittuja tutkimuksia on ylipäätään saatavilla erittäin niukanlaisesti. Alan työturvallisuusrikosten oikeustapausten määrää on niin…… Read more “Työturvallisuus yksityisellä turva-alalla”

Advertisement