Motivoi turvallisuuteen

Turvallisten toimintatapojen ja turvallisuuskulttuuriin motivointi voi joskus tuntua esimiehestä hankalalta. Turvallisuus on kuitenkin hyvin pitkälle sääntöjen, ohjeiden, lain ja muiden normien ohjaamaa toimintaa. Sääntömaailma tuntuu usein raskaalta ja jopa haittaavan työtä. Kaikki me ymmärrämme, että ei ole riittävää pelkästään laatia ohjeita ja olettaa ihmisten noudattavan niitä. Mutta miten sitten voimme motivoida työntekijöitä toimimaan työnantajan linjausten mukaisesti ja saada työntekijät noudattamaan ohjeita sekä sääntöjä?

Työntekijöiden motivointiin voidaan ottaa monta erilaista lähestymistapaa. Yksi tärkeimmistä asioista on kuitenkin ymmärtää se seikka, että ellei esimies ole sitoutunut turvallisiin toimintatapoihin, alaisten motivointi voi olla vaikeata. Jos esimies ei ole motivoitunut miksi sitä olisi alaisetkaan? Tässä siis muutama juttu, jotka kannattaa huomioida turvallisuuteen motivoinnissa.

– Jotta turvallisuuskulttuuria voidaan toteuttaa käytännön tasolla, se pitää ensin tehdä näkyväksi. Eikä pelkästään julisteilla vaan myös käytännön teoilla. Sovitut toimintatavat näkyvät käytännössä eli Practice what you preach!

– Miten työntekijät voidaan ottaa mukaan turvallisuustyöhön? Hyödynnä työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa. Anna myös työntekijöiden tehdä turvallisuuteen liittyviä päätöksiä. Kun työntekijät pääsevät osallistumaan turvallisuusasioihin, he ovat myös paljon sitoutuneempia niihin!

– Miettikää säännölliset työturvallisuuden nostoja palavereihin tai ottakaa käyttöön esimerkiksi turvavarttimenettely. Kannattaa muistaa, että työturvallisuus ei ole pelkkää mekaanista turvallisuutta vaan myös hyvinvointia! Tapaamisia ei kutienkaan kannata järjestää maanantaina aamupäivällä tai perjantaina iltapäivällä – ymmärrät varmaan syynkin miksi!

– Vastuiden selkeä jako yrityksessä tuo selkeyttä ja ryhtiä turvallisuustoimintaan. Tämän jälkeen ei myöskään ole epäselvää kuka on vastuussa mistäkin ja turhat sähläämiset jäävät pois.

– Jos et tiedä kuinka voit osallistaa työntekijöitä, kysy!

– Keksikää yrityksessä kanava positiiviselle palautteelle. Joskus positiivinen sähköposti jonka esimies lähettää hänen esimiehelleen, ja työntekijä on kopiolistalla, on riittävä tapa. Positiivisen palautteen ja tunnustuksen merkitystä ei kannata aliarvioida! Eräässä yrityksessä tunnustuksena oli yrityksen parhaan parkkipaikan käyttöoikeus kuukaudeksi ja parkkipaikan saaminen käyttöön oli kunnia-asia. Kysykää ja ideoikaa työntekijöiden kanssa kuinka he haluaisivat tulla palkituksi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s